Klubblokal, Rynningegatan 6, Örebro kl, 18:15 om inte annat anges.

11                       Januari.             Klubblokalen 18:15      

9.                        februari             Inför Stadsmästerskapen

26                        mars                 Årsmöte kl 15.00 lokal N.brandk.

6                          april                 medlemsmöte, inför Tryggeboda 

7                          maj                  Vårföreställning i Tryggeboda

7                          september        Uppstart höst

12                        oktober             medlemsmöte Lund i retrospektiv

30                        oktober            Lecture Med Fritz with a Z

2                          november        medlemsmöte höstmörker

7                          december        medlemsmöte julkaraktär, Leo-Kim