Klubblokal, Rynningegatan 6, Örebro kl, 18:15 om inte annat anges.

  

9.                        februari             

26                        mars                 

6                          april                 

7                          maj                 

7                          september      

12                        oktober            

30                        oktober           

2                          november        

7                          december